söndag 6 december 2009

Ett Herrans liv?

Jag träffade Elisabeth Sandberg Kullenberg – duktig och representativ moderat företrädare med olika uppdrag. Hon bekräftade den artikel som stått att läsa i NST/HD torsdag 3 december med rubriken ”Upprörda känslor efter kyrkovalet”. Den nya mandatperiodens första möte med kyrkofullmäktige i Ängelholms församling hade tagit lång tid, innehållit ajourneringar och haft en förtätad stämning som gjorde att luften ibland nästan kunde ha skurits med kniv.

Det är ju inte alldeles ovanligt att tidigare ledande politiker tagit plats inom Svenska kyrkan. Förre justitieministern Thomas Bodström (S) blev plötsligt inkryssad hemmavid. Och i Ängelholm finns centerpartiets nestor Per Hansson tillsammans med partikollegan Rolf Kronbeck. De samlas i nomineringsgruppen Kyrkans väl och har bestämt sig för att göra gemensam sak med socialdemokraterna.

Självfallet något som väckt upprörda känslor bland moderaterna. Rune Johansson och Bo Lager är två framträdande M-representanter som tillsammans med det inkryssade förra kommunalrådet Else Ekblom sitter i kyrkofullmäktige. Och tur är det väl att dessa personer finns med. För de reagerade med kraft mot den parodi på demokrati som uppvisades av Kyrkans väl och socialdemokraterna. Istället för som brukligt är att ge första eller andra vice ordförandeposten i beslutande organ till oppositionen hade den grönröda majoritetsfraktionen ambitionen att lägga beslag på allt. Detta fick just Else Ekblom men även kyrkoherden Ulf Berwill att reagera. Den förstnämnda pekade på det uppenbart stötande och den andra vädjade om moderation och besinning. Och vad man kan förstå så kastades det nog en del fientliga och ondsinta blickar omkring i rummet, även om de samlats till kyrkofullmäktige. Väntan på fridsfursten fortsatte så att säga…

Självfallet går den moderata besvikelsen att förstå. I andra sammanhang i Ängelholms kommun har just personer som Rune Johansson, Bo Lager och Else Ekblom fått förklara varför M måste avstå från poster och politik till förmån för bland andra Per Hansson och Rolf Kronbeck. Agerandet kan knappast sägas stå i överensstämmelse med den attityd centerpartiet visar i andra sammanhang. I dag är C ett av Alliansens tydligaste partier som verkligen har ambition att hålla ihop. De äldre herrarna i Kyrkans väl har väl hittat en möjlighet att agera på egen hand utan onödig förankring.

Socialdemokrater brukar vara noga med att betona formerna. Framför allt när poster skall bevakas och värnas. Kyrkofullmäktiges ordförande i Ängelholm är Kerstin Engle (S). Hon lär dock inte komma på idén att föreslå att samtliga presidier i Ängelholms kommun borde göra sig av med den socialdemokratiska viceordföranden och ersätta den med ännu en från Alliansen.

I det lilla har getts prov på maktarrogans. Det är viktigt att bära med sig inför valen 2010. För får Kerstin Engle och andra socialdemokrater möjligheter i det stora kommer de inte at ge något frivilligt eller av generositet till borgerliga företrädare. Därför behövs många mandat och stärkta positioner.

Och moderaterna i Ängelholm får väl fundera på hur många fler kinder det finns att vända mot personer som agerar svekfullt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar