fredag 15 februari 2013

Sverige-Norge

Det är glädjande att den nordiska dimensionen inom försvars-, utrikes- och säkerhetspolitiken allt oftare lyfts fram. Efter att ha varit verksam i drygt sex år i Nordiska rådet är mitt intryck att ett redan nära samarbete faktiskt fördjupats ytterligare. Mycket bra! Det är också något speciellt att komma samman med politiska företrädare från andra delar av Norden (och faktiskt allt som oftast även med dem från Baltikum). Samtal blir alltid både djupare och mer otvungna. Gemensamma referensramar och delade värderingar underlättar verkligen utbyte!
 
Försvarsberedningen har nyligen besökt Danmark och Norge. Synnerligen givande samtal. Extra pikant är ju att regeringarna i både Oslo och Köpenhamn är S-styrda men att försvarspolitiken så tydligt vilar på Nato-engagemang. Kontrasten till Sverige är monumental. Den glädje och öppenhet att definiera det egna landet i förhållande till samarbetet inom ramen för Nato möts ju av motsvarande betongtystnad i Sverige! Hos oss finns inte en endast ledande eller framträdande socialdemokrat som ens vågar sniffa på de resonemang som är helt självklara och naturliga för partivänner i andra delar av Norden.
 
Tillsammans med Försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren och vår gemensamma partisyster Ine Eriksen Søreide (Höyre), ordförande i Stortingets Försvars- och utrikesutskott, har jag på debattplats i Göteborgs-Posten skrivit något om delade utmaningar. Därmed markeras närhet både mellan Sverige-Norge men också moderaterna som ett regeringsparti och Höyre som förhoppningsvis ett annat efter höstens val:
 
”För några år sedan gav de nordiska regeringarna förre norske utrikesministern Thorvald Stoltenberg uppdraget att ta fram en rapport om hur det går att samverka bredare och djupare. En hel del av förslagen är på väg att förverkligas. Frågorna kommer än mer att uppmärksammas i och med Nordiska rådets minisession som till våren ska hållas i Stockholm./…/
 
Morgondagens utmaningar ligger i de allt snabbare förändringar som globaliseringen medför. Dit hör den ekonomiska tyngdpunktsförskjutningen mot Asien, globala flöden som energi- och flyktingsströmmar, terrorhot, organiserad brottslighet, klimatförändringar till exempel issmältningen i Arktis och oförutsägbar politisk utveckling i vårt närområde, bland annat Ryssland. Den säkerhetspolitiska miljön är komplex, oförutsägbar och många problem är gränslösa.
 
Försvarsberedningen har redan genom öppen hearing i Stockholm granskat betydelsen av råvarutillgångar, inte minst olja och gas med hjälp av expertis från bland annat Norge. Det tragiska terrorangreppet i Algeriet mot en gasanläggning med fem döda norrmän som följd eller Kinas växande intresse för gruvdrift på Grönland visar hur råvarutillgångar är en viktig dimension av säkerhetspolitiken.
 
Intressemässigt växer Arktisregionen i rask takt. Issmältningar gör det lönsammare att utvinna naturresurser på nordliga breddgrader och på sikt kommer nya handelsvägar öppnas. Östersjöns betydelse för starkare ekonomiska handelsflöden ökar. Här finns cirka 2000 fartyg om dygnet och motsvarande 15 procent av den globala handeln beräkna ske över Östersjön!/…/
 
Det finns goda exempel att lyfta fram. Ett sådant är övningsverksamheten på flygsidan mellan Norge, Sverige och Finland som pågått sedan 2008 – Cross Border Training North. Genom den gemensamma övningsverksamheten får våra flygvapen möjlighet att öva i större enheter och testa sin materiel. Nu inleder Sverige och Danmark något liknande. Tillsammans har Norge och Sverige utvecklat det mobila artillerisystemet Archer. Genom samutvecklingen att samutvecklingen beräknas vi ha sparat 400 miljoner kronor.
 
Med nya och fördjupade relationer understryks den vänskap och närhet som finns mellan våra länder.”
 
Hela artikeln i Göteborgs-Posten finns här:

3 kommentarer:

 1. Alltså,,,Ni kan gagga er blåa om att bygga säkerhet tillsammans med andra och att det inte finns nåt hot mot Sverige (hur ni nu kan veta det)samt att övriga Europa rustar ner (dom är med i Nato). Det saknas FORTFARANDE pengar och vår uthållighet är så förtvivlat liten. Eftersom finansdepartementet inte släpper en sekin extra till försvaret,så finns det inget annat att göra än att proteströsta 2014. Förmodligen SD

  SvaraRadera
 2. Frågan om NATO-medlemskapet tar skada av moderata riksdagsledamöters hårt vinklade inlägg i debatten om Försvarsmakten. Det blir liksom ingen trovärdighet kvar till stöd för en NATO-diskussion. Försöker de moderata försvarspolitikerna att stärka försvarsfrågans relevans - och därmed sin egen relevans som politiska aktörer - så känns det inte riktigt som att man lyckas.

  Immanuel Kant tyckte att man skall se människan som ett mål, inte som ett medel. Enligt honom ska vi behandla våra medmänniskor i enlighet med deras bästa, inte genom att förleda dem för att det gynnar våra egna mål. Man kommer osökt att tänka på den pågående försvarsdebatten och att det går att applicera gamle Kant även här. Kanske något för er moderater att betänka.

  En vacker dag kanske ni behöver er trovärdighet och då vore det nog snopet om den var bortschabblad.

  Norges säkerhet var nog uppbyggd kring det faktum att det fanns ett starkt svenskt försvar längst hela den norska gränsen och österut. Vad tror du, Hans?

  SvaraRadera
  Svar
  1. "En vacker dag kanske ni behöver er trovärdighet och då vore det nog snopet om den var bortschabblad."

   Den dagen infinner sig i September vart fjärde år...

   För egen del så blir det en annan röstsedel än vanligt kommande val, och det är bara att hoppas att det rensas i de nymoderata leden, för den förakt som "hejarklacken" visar mot sina uppdragsgivare är monumental! Med största sannolikhet så visar detta förakt även vilken syn Wallmark och resten av den nymoderata hejarklacken har på de som satt dem vid maktens köttgrytor. Dumt, lydigt röstboskap som man kan ljuga fulla av sk*t...

   Att vara riksdagsledamot är ett förtroendeuppdrag - tyvärr så verkar det vara många i de moderata leden som behöver slå upp ordet "förtroende" och reflektera över dess innebörd!

   Radera