söndag 27 januari 2013

Till försvar

Organisationen Folk och Försvar har nu 20 år i rad genomfört sin årskonferens i Sälen. Det gör att under några dagar i januari brukar media återkommande fokusera på frågor kring försvars-, säkerhets- och utrikespolitik. Jag såg en krönikör i tidskriften Fokus likna evenemanget vid ett ”på många sätt insnöat Almedalen”. Ganska fyndigt!
 
2013 skiljer sig dock på några sätt från tidigare år. Bevakningen har varit mer omfattande, delvis därför att ÖB i en tidningsintervju kom att spekulera kring vad som sedan döpts till ”en veckas försvarsdiskussionen.”
 
Det finns nyanserade och eftertänksamma debattörer. Men de senaste veckorna har också gett prov på dem som håller till på den helt andra änden av skalan. Det har spekulerats, framkastats konspirationsteorier och i bloggkommentarer hävdats att de som inte håller med ljuger samt spelar falskt.
 
Den som har varit med ett tag kan ju dra sig till minnes hur debatten såg ut för drygt tio år sedan. Jag kommer ihåg. Då handlade det om förbandsnedläggningar. I något fall gjordes budgetneddragningar för att frigöra pengar till vad som hävdades vara en psykiatrisatsning –det var i den vändan avvecklingen av F10 i Ängelholm beslutades. Och alla som seriöst ser tillbaka på 1980- och 90-talet vet att det huvudsakligen handlade om pappersstyrkor, inget som var rotat i verkligheten.
 
I Barometern-OT skriver jag på debattplats om dagens försvar:
 
”Jag tillhör dem som menar att den senaste tidens försvarsdebatt ibland missar helheten. Därmed inte sagt att kritik är fel i sig – tvärtom. Försvarsfrågan mår bra av ett sakligt utbyte med högt i tak. Däremot gynnas varken saken eller förankringen hos allmänheten om debatten förs skevt varför vissa förtydliganden kan vara på sin plats:
 
1. Försvarets grundläggande problem beror inte så lite på ett arv från tidigare socialdemokratiska regeringar. Alliansen initierade därför en reformering i samband med regeringsskiftet 2006. Det kommer att ta tid eftersom behoven varit så djupgående. Försvaret går från ett rent invasionsförsvar till ett riktat insatsförsvar. Kalla krigets slut har radikalt förändrat hotbilden mot Sverige. Internationellt samarbete med FN, EU och NATO kräver anpassning av verksamhet, bemanning och kompetens. Naturkatastrofer, sjöröveri och humanitära behov är numera en del av försvarets funktionssätt – både här hemma liksom internationellt. Centralt är att kunna ge hjälp och även ta emot hjälp.
 
2. Genom reformen har försvarets mobiliseringsförmåga stärkts. När Alliansen tillträdde låg försvaret i spillror. Då krävdes tre år för att mobilisera 30 000 man, varav ett år för de första 10 000. Någon samlad nationell försvarsplanering fanns inte. Därför initierades den kanske mest genomgripande anpassningen av försvaret i modern tid. Vi går från ett tungt och trögt värnpliktsförsvar till en toppmodern insatsorganisation på 50 000 man som med kort varsel står redo om vårt land skulle hotas. Och nu senast fattades beslut om 60 Jas Gripen av den senaste versionen!
 
3. Europa har förändrats enormt sedan Järnridån och dess kommunistiska diktaturer förpassades till historiens skräphög. Östersjön är inte längre ett vatten mellan öst och väst med Sverige inklämt i mitten utan ett i allt väsentligt fredligt hav. Därför har också hotbilden mot oss förändrats. En storskalig invasion av Sverige är osannolik under överskådlig tid, även om vi inte kan utesluta incidenter i närområdet. Nya hot som exempelvis terrorism, cyberattacker och klimatrelaterade risker har tillkommit.
 
Omvärldsförändringar kräver att försvaret följer sin samtid såväl som sin framtid - vilket är exakt vad försvarsreformen syftar till. Nya tider innebär nya behov vilket i sin tur kräver anpassning och uppdatering av personal, materiel och förvarsuppgifter.”
 
Här finns hela artikeln i Barometern-OT:

18 kommentarer:

 1. Hans, du bör bemöta de kommentarer du fick i ditt förra inlägg. Du skriver i princip samma sak i detta inlägg fast med tillägget att du blivit anklagad för att ljuga.

  Bemöt kommentarerna med fakta istället för att upprepa dig. Du fick tämligen konkreta exempel på felaktigheter i ditt förra inlägg. Att upprepa samma mantra gång efter annan kommer inte ge dig fler försvarsröster.

  SvaraRadera
 2. Upprepar man ett vinklat påstående många gånger och noga undviker att gå i polemik. Ja, då är man i partiet en duglig och lojal medarbetare.
  Vad den kunniga delen av allmänheten anser om saken behöver man inte bry sig om!

  SvaraRadera
 3. En massa politiskt svammel etc.

  Sen hävdar Hans att en 40% reducering av flygvapnet är någonting positivt? Det är som att försöka argumentera för att ett amputerat ben är bättre än att ha kvar båda benen.

  Dimridåerna börjar skingra sig för svenska folket, och inte en dag för tidigt.

  SvaraRadera
 4. Hans, tack för att du engagerar dig i debatten.
  Jag är själv en f d officer som verkade i det gamla pappersförsvaret under sent 80-tal och 90-talet, men som under ganska stor bitterhet hoppade av 2011.

  Jag vill bemöta ett antal av dina åsikter, där jag anser att du har fel eller åtminstone slirar på sanningen.

  För det första, ”…alla som seriöst ser tillbaka på 1980- och 90-talet vet att det huvudsakligen handlade om pappersstyrkor, inget som var rotat i verkligheten.”
  Det är ingen tvekan om att förbandens krigsduglighet minskade i takt med inställda repetitionsövningar och åldrande materiel. Ändock, kvar fanns personal med genomförd militär grundutbildning, organisatorisk kompetens mm mm. Att ändra i befintliga organisationer, komplettera materiel, utbildning mm är betydligt lättare än att bygga upp detta ur tomma intet. Många krigsförband grundutbildades och repetitionsutbildades också in i det sista, och hade med min lekmannabedömning, alla de kvaliteter som kännetecknar ett värnpliktigt förband. Mångfald, breda civila kompetenser, god kunskap mm.

  Vari består den av dig beskrivna ”skevheten” i debatten? Onekligen har S ett stort ansvar för tillståndet i FM, men den stora debatten nu berör, enligt mitt sätt att se det, inte på vem ansvaret vilar för läget nu – utan oviljan att diskutera och värdera läget, och den moderata skönmålningen. Du säger ”Försvaret går från ett rent invasionsförsvar till ett riktat insatsförsvar”, vilket är ett diffust retoriskt knep för att inte säga någonting. Invasionsförsvar är mig veterligen inte definierat som begrepp, och ”riktat insatsförsvar” är mig också obekant, även om uttrycket använts till leda – tyvärr ofta av politiker som inte kunnat förtydliga vad de avser.

  ”Vi går från ett tungt och trögt värnpliktsförsvar till en toppmodern insatsorganisation på 50 000 man som med kort varsel står redo om vårt land skulle hotas” skriver du också. Av dessa 50000 männen och kvinnorna är ca 30000 placerade i hemvärnet, d v s en bevakningsorganisation utan tunga vapen, utan fordon, utan understöd och underhåll – med lokala uppgifter. Kvar finns grovt sett drygt 10000 man i markstridskrafterna och vardera 5000 man i flyg- respektive marinstridskrafterna.
  Här vill jag att du förtydligar de ganska nedsättande beskrivningarna ”tung” och ”trög” med några exempel, gärna kompletterade med exempel på hur det ser ut idag.

  Åter, Hans, det är glädjande att du vill debattera, men jag ser bara snömos i din argumentation. 40 miljarder på år, och en i grunden mycket allvarlig samhällelig uppgift, får inte hanteras i svepande ordalag och skönmålning.

  Med vänlig hälsning
  Patrik Lander
  Enköping

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har inte like omfattande erfarenheter av 80 och 90 talens försvar som Er, men de brigad och fördelningsstöds förband som redovisades i ÖN var ingalunda pappersförband. Kanske, möjligtvis kan det ha vara fallet för en del av lokalförsvarsförbanden eftersom jag inte verkat i några av dessa ej heller tagit del av motsv KFÖ resultat. Norrlandsbrigaderna däremot var i högsta grad verkliga och stridsdugliga, men det fanns givetvis brister som tex splitterskydd. För de som inte var med så kan det rotas i arkiven av genomförda KFÖ för att bilda sig en uppfattning om vilka förband som fanns eller inte i verkligheten.

   Malin Tokyo/Japan

   Radera
 5. Att säga att Värnpliktsförsaret har sämre beredskap än dagens system är väldigt historielöst. Finns många exempel på händelser där värnpliktsförband använts skarpt på under 24h. U-137 är ett exempel där en flygvapen division och en kustjägar pluton fanns på plats inom 24 timmar från upptäckten.

  Motsvarande förband i nuvarande systemet har 10 dagars beredskap. Hur är det här snabbare och flexiblare?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det fanns ingen kustjägarpluton på plats. De som var på plats var befäl från KJ samt fallskärmsjägare. De som då låg på Kustjägarskolan var nyinryckta och därmed inte användbara, vilket är en av nackdelarna med ett värnpliktssystem. Idag finns utbildade och samövade kustjägare tillgängliga 24 timmar om dygnet om det skulle knipa, även om det formellt heter "10 dagars beredskap" på pappret.

   Radera
  2. Det låter ju bra. Fast sedan infinner sig frågan, "hur _många_ kustjägare finns det tillgängliga"? Är det en pluton, ett kompani eller flera kompanier?

   Radera
  3. Rätt i sak. Men 24 kustjägarbefäl på plats. Kan ni ordna detta inom ett dygn med nya systemet? Vill även se en gripen division inom 24 timmar.

   Jag inbillar mig att ÖB's ord om 3-4 veckors förberedelser gäller.

   Radera
 6. Det stora misstaget ni moderater gör om och om igen är som det står här ovan. Upperepar samma mantra konstant men det är bara det att det är ingen som tror er längre!!! Heder att du går ut och debatterar, men sluta med bortse från NULÄGET. Fakta: landet kan inte försvaras, det ÖB berättat är när insatsorganisationen är färdig 2019! Alltså försvara en liten plätt från ett begränsat anfall, tydligen väldigt begränsat. Din försvarsminister har ju sagt att hela Sverige skall försvaras. Hur kan vi försvara oss i dag, så vitt jag vet finns det en haubits tillgänlig i hela landet (I boden?) och det är första exet av Archer. Jag stannar där med att räkna upp allt som fattas det är gjort sååå många gånger nu men kastar ut mig om de där 30,5 miljaderna i underfinansiering, iallafal.
  Är det ok att vi får hoppas att det blir endast en attack på en plats och att vi hinner dit, vad händer om några kryssningsmissiler landar på annan plats för att sen följas upp av bombflyg som skickar iväg glidbomber från hög höjd och sen några fartyg som ger understöd medans ett par bataljoner stiger iland. Okej, så kommer vi till det här med hjälpen, hur kan vi planera för att få hjälp när vi inte vet vart vi ska få den ifrån, om det blir oroligt så tror jag också att fler länder är indragna, nr 1 isåfall om de har fullt upp med att först se till att skydda sitt land, hinner de komma till vår hjälp tid?
  Vi kostaterar iallfall att Turkiet som inte ens befinner sig i strid, får sju veckor efter beslut sina patriotluftvärns missiler från Tyskland respektive Nederländerna som inte heller befinner sig i någon form av strid, de har troligt vis inte haft en farlig miljö att färdas ned till Turkiet heller samt att vi ska komma ihåg att ändå är Turkiet ett NATO land och har första tjing på hjälpen.

  Kan du säga att du tror försvaret vi kommer att ha 2019 är vad svenska folket förväntat sig av ett Moderatstyre, och tror ni att någon svensk hade förväntat sig ett försvar i det tillstånd det befinner sig i nu?

  Jag och tydligen många med mig tror inte svenska folket har fått rätt information och därför har intresset för försvaret varit så lågt, och nu sitter vi här, det enda landet i Europa som inte tror att en konflikt kan drabba det egna landet med våldsam och tragisk kraft, och ett anfall räcker för att det skall vara en tradegi, för en totalinvasion förväntar vi oss nog inte (blåögda eller inte). Nu har jag repeterat vad som nu kommit fram i kvälls och dagspress, på ledarsidor, i radio och TV samt alla bloggar.. Lyssna Moderater!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den enda Archern är fortfarande en demonstrator så 0! archer är summan som stämmer.

   Radera
 7. Herr Wallmark.

  Det “enveckasförsvar” ÖB talade om är enligt FÖmin precis det försvar som alliansen har beställt!

  ”Genom reformen har försvarets mobiliseringsförmåga stärkts.”

  Nej! Den kommer eventuellt att uppstå som IO14 någon gång runt 2020.

  Detta om en massa ”grundförutsättningar” löses ut. (Se budgetunderlag).

  Det stora och dyra materielberget klaras av.

  Pengar skjuts till från 2015 för att klara personalförsörjningen.

  Finansieringen av Jas/ny tillförs.

  O.S.V.

  Är moderaterna villiga att uppfylla ovan listade förutsättningar så har vi ett av ÖB beskrivit försvar 2019-2020?
  ”Då krävdes tre år för att mobilisera 30 000 man, varav ett år för de första 10 000.”
  Du räknar med HV i det ”Nya” försvaret men inte i det gamla?

  HV kommer som det ser ut nu i framtiden endast ha tremånaders eller kortare utbildning. (Se förutsättningarna ovan).
  Idag saknas halva styrkan!
  De var 2006 på plats, utrustade och klara, snabbare än de eventuellt kommer att vara 2020!

  Det fanns tidigare något som kallades snabbbataljoner/snabbförband. De var fler än framtidens försvar och hade betydligt kortare mobtid.

  Stora delar av FM kommer (under förutsättningarna ovan) att bestå av GSS/T soldater. Dessa skiljer sig inte från gårdagens vpl mer än att det i dagsläget (se ovan förutsättningar) ser ut som de blir lite sämre utbildade. De flesta kommer också att ha en betydligt längre mobtid än motsvarande vplförband hade.


  Är moderaterna villiga att bidra med det som behövs (Se ovan) för att kunna realisera IO14 till 2020?


  ” Vi går från ett tungt och trögt värnpliktsförsvar till en toppmodern insatsorganisation på 50 000 man som med kort varsel står redo om vårt land skulle hotas.”

  Jag kan inte göra annat än att be dig läsa på vad IO14 innebär.
  Då kommer du att upptäcka vad ”kort varsel” egentligen innebär i form av månader och år.

  Storleken på organisationen är beroende av om förutsättningarna enligt ovan uppfylls. Är moderaterna villiga att uppfylla dessa?

  Vet man inte var man har varit eller var man är blir det väldigt svårt att veta vart man ska.

  Jag ställer frågan än en gång för att omfamna helheten.

  Är moderaterna villiga att uppfylla de krav, grundförutsättningar som behövs för att få till det där ”enveckasförsvaret” som ni varit med om att beställa?

  Vad tycker du som person om reformeringen av försvaret och konsekvenserna av det beställda IO14?


  Slutligen måste du förstå att dessa mantran som jag kallar ”Schlingor” som befinner sig i gråzonen av sanning inte berikar försvarsdebatten på mer än ett sätt.
  De drar ner trovärdigheten på den moderata försvarspolitiken för varje gång de spelas upp.

  När jag då hoppas och tror att ni vet bättre blir det ännu underligare. Vem försöker ni lura och varför?
  Skulle ni av någon anledning inte veta bättre är vi alla illa ute!

  Teaterdirektören.


  P.S. Varje förutsättning medför en kostnad. Är moderaterna villiga att ta den kostnaden så att vi får ett beställt ”enveckasförsvar” 2019?
  Finns det kanske andra som ser lite längre och är villiga att greppa helheten till ett annat försvar?  SvaraRadera
 8. Jag tycker många är väldigt snälla mot dig Hans. "slirar på sanningen", "Skönmålar" och "Schlingor".
  Jag vill faktiskt påstå att du och flera andra politiker (främst Moderater) blåljuger svenska folket rätt upp i ansiktet.
  Och ja, jag anser att du är en lögnare.

  SvaraRadera
 9. Hans Wallmark!

  Du skriver
  "Och alla som seriöst ser tillbaka på 1980- och 90-talet vet att det huvudsakligen handlade om pappersstyrkor, inget som var rotat i verkligheten."

  Nu har du verkligen skitit i det blå skåpet Hans. Det där var nog detta sekels största lögn sedan Fru Widegren hävdade att NATO-värderingen av FM stämde överrens med verkligheten.

  Menar du PÅ ALLVAR! att Marinen och Flygvapnet under 80- och 90-talet var pappersförband utan verklighetsförankring?

  Fråga en ytattackofficer i flottan, eller en pilot i Flygvapnet som var med under den tid du hänvisar till och säg till dessa individer att de tjänstgjorde på "pappersförband" om du vågar! Många har försakat sina familjer för sitt arbete.

  Fundera över vilken tillgänlighet vi hade på Flygvapnet jämfört med i dag? Fundera på hur många robotbestyckade/ubåtsjaktbeväpnade örlogsfartyg som kunde sättas in med omedelbar verkan. Jämför detta med dagens potemkinkulisser.

  Sverige förtjänar inte sådana historiemördare och lögnaktiga politiker som du Hans.

  Skäms!

  SvaraRadera
 10. Fel om flygförbanden, trots att vi var beroende av inneliggande värnpliktiga de första dygnen var dessa välutbildade, övade och tillgängliga årets alla dagar dygnet runt på alla flottiljer in på 90-talet. 4 värnpliktsomgångar som överlappade. De äldsta kanske redan gjort tre lokala slutövningar med tidigare omgångar och var självgående i rörlig vägbastjänst och de yngsta åtmindstånde var behjälpliga till fast bevakning och t ex amtjänst. Med beredskapssoldater för alla tjänstegrenar på plats dygnt runt vaknade ofta en flyflottilj till direkt vid kupplarm och de första flygplanen i luften så fort flygförarna kom. Detta obeväpnade och utan annan uppgift än att övrleva och hålla sig undan ett angrepp på basen. Togs sedan ned rotevis för att beväpnas med det i beredskapsorden beordrade förstahandsalternativet som fanns lokalt på flottiljen. Efter hand som krigsbaserna säkrats och de första tropparnas stambefäl med inneliggande värnpliktiga kommit på plats började överföringen och spridningen längs vägarna. Flygförarna kunde i sin skyddade gruppering plannera sin taktik och försvarsuppgift. Vad dagens två basbataljoner ska klara och med vilka resurser samt uthållighet när det istället ska bli "här och nu" vill jag inte uttala mig om. Men att det skulle var mer än en vecka under angrepp låter orimligt då man naturligtvis kommer att stå i fokus. Denna förbekämpning var de spridda värnpliktsbataljonernas uppgift att dimmensionera sig för att kunna stå emot, med spridning och fortifikatoriska skydd samt god förmåga att reparera både flygbaser och flygplan.

  De nya basbataljonerna som är inriktade på insatser är inte ens ett pappersförband om det kommer till nationellt försvar.

  SvaraRadera
 11. Jag förstår inte riktig vad syftet med Ert inlägg är annat än att det skall sparas pengar på försvaret genom att ge en bild inför Era väljare att förmågor finns som egentligen inte finns. Ni kan inte påstå att det rör sig om en övergång från ett invasionsförsvar till ett insatsförvar efter 2006. För det första fanns det inget försvar alls 2006. För det andra så förvränger ni begreppen eftersom 80 och 90 talens förband tillsammans i högre grad var ett insatsförsvar än vad det blir i vaktbolaget IO19. Tex, ett ingenjörskompani från södra Sverige kan inte sättas in i ÖN för understöd av skyttekompanierna där. Ingenjörsbataljonerna under sena 80 talet kunde däremot sättas in eftersom de var klimat/terränganpassade. Det hela rör sig således snarare om en övergång från ett stort insatsförsvar till ett pyttelitet mindre insatsbart försvar av kaserner, slottet och Arlanda.

  FEL1: 3 år är en helt felaktig siffra. Under hela 2000 talet fanns det i realiteten inget nationellt värnpliktsförvar, utan soldater togs ut på frivillig basis för utlandstjänst. Under det verkliga värnpliktsförsvaret, dvs under 80 och 90 talen, tog det högst 2 dagar att mobilisera över 15 moderna terräng/klimat anpassade brigader och 100 övriga stödbataljoner.

  FEL2: ”Toppmodern”. IO14s och IO19s försvar blir ålderdomligt med stora brister i utrustning, samverkan, underst;d, logistik, skydd, ammunition, förnödenheter, ledning och rörlighet: Det består i huvudsak av oövade hemvärnsgubbar och gummor med 60 tals utrustning. 40,000 kommer således att förintas under några dagar. Sen har vi förstås några skyttekompanier strf90, GALT och pansarterrängbilar med GSS/K-T, men dessa kan totalt endast slå två FI skyttekompanier, inte två skyttebataljoner som FMs reklam påstår. Officerskåren år 2019 består av chefer och stabsofficerare som kan skriva ”akademiska” C uppsatser men dessvärre inte leda trupp eller agera i S0-S9 befattningar.

  Tyvärr delas inte din bedömning av hoten mot Sverige av omvärlden, speciellt inte av Ryssland och Kina.

  Malin

  SvaraRadera
 12. Ja, Försvaret kan nog bli en valfråga 2014. Frågan är om den ligger i kolumnen för kredit eller debet hos de Nya Moderaterna.

  SvaraRadera
 13. Hans Wallmark, du har haft lång tid på dig att svara på frågorna nu, Du har inte ens brytt. med andra ord, du är defentivt en Nymoderat.
  Pinsam och hycklare, det bevisade du i utfrågningen i riksdagen av vår älskade försvarsminister denna vecka. Frågan till dig och Cecilla, Herr Forsell och Enström: har nu ingen ryggrad?

  SvaraRadera