måndag 14 januari 2013

Perspektiv i Sälen

Under socialdemokraternas sista år vid makten svepte förbandsdöden fram över landet. I en akt av massiv medelsförstöring stängdes exempelvis flygflottiljen F10 i Ängelholm kort tid efter rätt omfattande investeringar i ny hangar. Då handlade det om avveckling. Kontrasten mot i dag är rätt påtaglig. Sedan Alliansregeringen trädde till 2006 har inga förband avvecklats. Riksdagen klubbade strax före jul en budget som innebär att resurser tillförs så att 40-60 Jas Gripen av den senaste versionen kan förvärvas - i enlighet med önskemål från Försvarsmakten. Den allmänna debatten präglas dock inte precis av dessa fakta.
 
Jag tror att det har med perspektiv att göra. Ju kortsiktigare man ser, ju mer det korta tidsperspektivet fångar blicken, desto svårare är det faktiskt att se relevanta skillnader.
 
På detta tema skriver jag på Politikerbloggen med anledning av pågående rikskonferens arrangerad av Folk och Försvar. Och jag sätter den i relief till hårda ord som fällts tidigare år. 2011 handlade det exempelvis om Jas Gripen.
 
”För två år sedan var det exempelvis mycket diskussion vid Folk och Försvars årskonferens i Sälen om Jas Gripen. Var det aktuellt med en ny version? Hur såg finansieringen ut? Jag vet, för jag var med och debatterade i TV4 med Håkan Juholt. Mitt konstaterande löd: Sverige kommer inte att köpa någon Gripen i säcken. Nu vet vi: En lösning finns framförhandlad där Alliansregeringen med finansiering öppnat för förvärv av 40-60 nya flygplan av den senaste versionen. Det budgetförslag som lagts har också stöd av en bred majoritet i Sveriges riksdag/…/
 
Försvaret måste avspegla sin samtid och sedan Kalla krigets slut har en kontinuerlig anpassning av vår försvarsförmåga skett. Hotbilden har förändrats. Vårt tidigare storskaliga invasionsförsvar har nu ersatts med riktat insatsförsvar som dessutom fått delvis utökade uppgifter. Sverige är en aktiv medlem i det internationella samfundet, vilket ställer helt andra krav på kompetens, bemanning och utrustning.
 
Sverige har en lång och stolt historia av internationell solidaritet och deltagande i olika FN-aktioner. Dagens internationella samfund omfattar dock mer än FN och svenskt samverkan med andra aktörer som NATO och EU är därför en naturlig utveckling av vår internationella solidaritet. Terrorism, sjöröveri, väpnade konflikter, naturkatastrofer och liknande hot mot och störningar av mänskliga rättigheter, demokrati och världshandel har inneburit svenskt deltagande. Svensk trupp och personal har därför aktivt deltagit i operationer med Nordic Battle Group (NBG), i Adenviken, Afghanistan och Libyen.
 
Samtidigt har det den senaste tiden förekommit diskussion kring vår försvarsförmåga. Sverige befinner sig mitt i en försvarsreform. Alliansen övertog 2006 ett försvar i spillror och reformbehovet var påtagligt. Då tog det ett år för att mobilisera 11 000 man och ända upp till tre år för 30 000 man. När Alliansens reformer är fullt genomförda står 50 000 soldater och sjömän – med toppmodern materiel och utrustning - redo inom några dagar om vårt land skulle hotas. Alla höga ljud och skarpa ord till trots konstateras att vår förmåga i dag 2013 är bättre än för 10-20 år sedan!
 
Just detta med att restaurera har varit centralt sedan Alliansen tillträdde 2006. En kontinuerlig urholkning och förbandsnedläggningar präglade tiden fram till regeringsskiftet. Genom åren har det försökts förklara exakt hur illa det hade kommit att bli/…/
 
Det är aldrig dumt med perspektiv. Lika relevant nu som tidigare.”
 
Här finns hela mitt inlägg på Politikerbloggen:

12 kommentarer:

 1. Vilket svammel!
  Att vår militära förmåga är bättre idag en för 20 år sedan (1993) är ett skämt om du inte avser att jaga pirater i vattnen utanför Somalia.
  Vad avser att försvara Sverige mot ett begränsat eller fullskaligt angrepp så var försvaret anno 1993 oändligt mycket mer kompetent än dagens obefintliga försvar.
  Att det bara är V och MP som tycker att M's beskrivning av dagens försvar och hotbilder är korrekt säger väl det mesta.

  Jonas75

  SvaraRadera
 2. Ja att påstå att försvaret 2013 är bättre än det som fanns för 10-20 år sedan är att begå grova övergrepp på historien. Jag vill påstå att det nu insatta försvaret endast skulle stå emot en vecka i en uppgörelse mot det då insatta (inneliggande vpl-omgångar samt y-off) försvaret.
  På den tiden var vi personaluppfyllda, övade och utrustade.

  SvaraRadera
 3. Hmm.. så ett halverat flygvapen är alltså en "ökning i förmåga". Tillåt mig och resten av Sverige att tvivla.

  SvaraRadera
 4. I Svenska Dagbladet 8 januari intervjuas ÖB. Enligt tidningen: "Med den nya försvarsstruktur som nu byggs upp menar han att det ändå är en förbättrad försvarsförmåga jämfört med de senaste tio-tjugo åren."

  Och vidare: "Och då ger jag rådet till oss allihopa som svenskar att vi måste titta lite grann i omvärlden hur det ser ut hos olika länder. Moderna försvarsmakter i dag är på väg i ungefär samma riktning och skulle jag bedöma har ungefär samma ambitionsnivåer, för vi ser alla att vi är på något sammanflätade i utvecklingar i omvärlden, säger Sverker Göranson."

  SvaraRadera
 5. Det är ju fullkomligt vansinnigt hur en politiker kan bortse från fakta och totalt sakna förmåga att på gräsrotsnivå analysera statusen på våra förband.

  Jag har själv valt att ta anställning som tidvis tjänstgörande i samma förband som jag gjorde min värnplikt i. Att döma av de utbildningsplaner jag sett för vårt förband så har jag mycket svårt att se hur det nya förbandet med tidvis tjänstgörande ens kan uppnå en tiondel av den kapacitet mitt förband innehade vid muck. De nya tidvis tjänstgörande kommer bli ett b-lag eftersom man i princip börjar om från noll med ett nytt förband. Till detta kommer soldater med extremt olika utbildningsnivåer vilket ytterligare kommer försvåra möjligheten att höja utbildningsnivån för hela förbandet. Sveriges försvar saknar uthållighet och samövad personal. Vad det innebär kan nog vilken gammal GB/PB/KB som någonsin fått ansvar att lösa en uppgift föreställa sig men uppenbarligen klarar man inte av detta om man är borgerlig politiker.

  De maktskiften som vi nu ser mot öst är i grunden tämligen enkla att analysera. Vi ser redan nu tendenserna för en euroasiatisk union. Med Ryssland som centrum för denna utveckling kan vi dra tämligen säkra paralleller till historiska konfliktkällor. Genom historien har vi haft flera konflikter mellan Sverige och Ryssland. Under nästan 200 år har vi i Sverige dock kunnat åtnjuta lyxen av ett Finland och flera baltstater som en buffertzon mellan oss och vårt land. Om en euroasiatisk union blir verklighet kommer vi antagligen ha precis samma maktspel mellan den europeiska unionen och den euroasiatiska p.g.a ideologiska meningskiljaktigheter. Återigen kommer buffertzoner spela en stor roll. Detta tror jag man varit väl medveten om i baltstaterna och framförallt i Finland. Ett Sverige som ansluter till Nato kommer sätta vår forna östra riskhalva i en pressad situation och med detta som bakgrund tror jag inte Sverige kommer ansluta sig till Nato. Då återstår i princip bara en upprustning av försvaret eftersom tendenserna uppenbarligen går mot ett totalitärt Ryssland.

  Det är skrattretande att följa försvarsdebatten och höra argumenten från politiker när man själv har viss inblick i försvaret och dess verksamhet.

  Jag valde att ta anställning som tidvis tjänstgörande av flera anledningar. Jag är civilingenjör så det var knappast lönen eller arbetstiderna som lockade. Tyvärr är det nog så att den anledning som får mig att sluta är att jag tappat tron på att vi kan lösa vår uppgift och det beror till största delen på den moderata försvarspolitiken. Nu får ni borgerliga politiker lyfta upp huvudet ur sanden och börja behandla försvaret med den respekt det förtjänar istället för att ge efter för partipiskan och mata befolkningen med lögner.

  Att påstå att inga förband avvecklats sedan 2006 är ju en lögn så grov att hin håle själv hade blivit grön av avund.

  SvaraRadera
 6. Hans,

  Visst är det konstigt att ÖB blev mer luddig och positiv ca en vecka efter intervjun i SvD?
  Uppläxad av Borg och Reinfeldt?

  Alla som har minsta insikt eller intresse för försvars- och säkerhetspolitik vet att vår militära förmåga idag är extremt liten.
  Det var kanske inte helt perfekt 1993 men klart bättre än nu.

  Du, Forsell, Enström och Reinfeldt ljuger svenska folket rakt upp i ansiktet när ni försöker banka in ert budskap.

  Jag har alltid röstat M av många skäl, bland annat försvarspolitiken.
  Ni har nu misskött detta så in i hel***e!
  Min röst är borta och kommer läggas där den skadar er som mest.
  Jag hoppas många andra konservativa gör samma sak.

  //Jonas75

  SvaraRadera
 7. Hans Wallmark,

  Norge, Polen och Ryssland är länder i vårt närområde som rustar UPP. Ryssland rustar upp kraftigt, det är fakta och går inte att förneka oavsett hur många gången man försöker.

  Norge ökar försvarsförmågan med inriktning Ryssland, specifikt Ryssland. Även det är fakta som de omsatt i handling iom sitt splitt nya bergrum i norra Norge.

  Vad gör vi då? Jo vi halverar flygvapnet till under en nivå som ÖB själv, dvs experten på området, finner oacceptabel.

  Samtidigt börjar Moderaterna låta som en viss svensk minister på 30-talet som sade "Sverige står väl rustat!" Vilket det inte var...

  SvaraRadera
 8. Hans

  Det ÖB refererar till är en fullt personaluppfylld, utrustad och övad IO14 där är vi inte idag, i nådens år 2013.
  IO14 skall intas 2019, om 6 år och för att uppnå målbilden krävs kraftigt höjda försvarsanslag.

  SvaraRadera
 9. @ Herr Wallmark

  Bara för att man ljuger många gånger och på flera olika håll blir det inte sanning. Hur mycket du vill så håller inte dina "fakta" för granskning.

  Läs på och kom igen med något som har ett verkligt innehåll.
  Det du framhåller om tidigare försvar är bara snömos och det hoppas jag att du vet. Skulle så inte vara fallet råder jag dig att vänta med uttalande om FM till dess du inhämtat riktiga fakta.
  Det är tyvärr inlägg som detta som bidrar till minskad trovärdighet för den moderata försvars-och säkerhetspolitiken.

  Teaterdirektören.

  P.S. Som exempel är förband och utbildningsplattformar två helt skilda saker.

  SvaraRadera
 10. Hans Wallmark,

  Tror du verkligen själv på allt du och dina partikamrater säger? Det är underligt att ni verkligen tror att folket inte genomskådar era skönhetsmålningar och lögner. Vi ser ju redan nu tendenser i olika mätningar att alliansen med Moderaterna i spetsen minskar till förmån för Sverigedemokraterna.

  Du säger en massa saker men nämner inte att försvarsreformen inte är finansierad efter 2015, hur förklarar du det? Det finns ju bland annat ett ofinasierat materielberg på cirka 30 miljarder. Det är väldigt viktig materiel, materiel som Försvarsmakten själva bedömer krävs för den nya insatsorganisationen.

  Mycket tyder också på att försvarsberedningen är ett beställningsjobb av regeringen för att kunna genomföra fler nedskärningar i nästa försvarsbeslut.

  ÖB pratar ju om år 2019 med förutsättningarna att man har hela Försvarsmakten väl övad med rätt materiel men så är ju inte fallet än så länge.

  SvaraRadera
 11. "Alla höga ljud och skarpa ord till trots konstateras att vår förmåga i dag 2013 är bättre än för 10-20 år sedan!"

  Men snälla Hans. Att medvetet ljuga så mycket som du gör är inte snyggt! Precis som du skriver om att du var med i Sälen förra året. "Jag vet, för jag var med..! är det väldigt många av de som aktivt deltar i försvarsdebatten också kan säga.

  Skillnaden är att de flesta var med - då - mitt i Försvarsmakten.

  Har du överhuvudtaget ställt frågan till någon som befann sig i Försvarmakten mellan 1993-2003 om försvarförmågan var - som du påstår - sämre då än nu?

  Jag kan lova att alla du frågar kommer att antagligen tappa hakan, eller hånskratta dig rätt i ansiktet.

  Försvarsförmågan i dag är sämre än den någonsin har varit under överskådlig tid. Detta har först socialdemokrater och därefter moderater mycket noga sett till!

  Vänligen, sluta skönmåla, och sluta att ljuga!

  SvaraRadera
 12. Vem eller vilka jobbar ni politiker för? Egentligen? Frågan är relevant med tanke på att mannen på golvet numera synar Er men bjuds ånyo en lögn på brädet. Jag, liksom många av de ovan, jobbar faktiskt i den myndighet Du skriver om. Det jag från politiskt håll (inräknar även FML som politiker då de ju utnämns politiskt) dagligen matas med stämmer inte. Lyssna på dina uppdragsgivare!

  SvaraRadera