tisdag 2 augusti 2011

Om försvaret i Sydsvenskan

För några dagar sedan hade försvarsminister Sten Tolgfors och undertecknad en debattartikel i Sydsvenskan om veteransoldaternas villkor. En av de allra första motioner jag som nybliven riksdagsledamot väckte efter valet 2006 handlade just om att se över och försöka förbättra det stöd som ges till efterlevande eller dem som skadas i samband med att de utför svåra och viktiga uppdrag.

De senaste åren har också viktiga reformer genomförts. En hel del återstår emellertid. Det finns också kanske ibland en aningslöshet inför att det svåra och allvarliga kan hända som drabbar svensk trupp. Alliansregeringen lät min kollega och vän i Försvarsutskottet, Allan Widman (FP), utreda frågan. En del viktiga steg har tagits. Fler behövs.

I grunden gäller det att ha en stor uppsättning hjälpmedel och verktyg för att den enskilda ska känna sig trygg om att det finns ett genuint engagemang bakom som stöttar och hjälper. Det kan handla om allt från minnesceremonier och medaljer för att uppmärksamma och ihågkomma till behovet av god vård eller att det finns arbetsplatser för den som permanent skadats under militärtjänstgöring.

Bland annat skrev Sten Tolgfors och jag: ” Cirka 100 000 svenskar har gjort militära insatser internationellt. Ett åttiotal soldater och officerare har omkommit, varav arton i strid. Alla soldater, kvinnor som män, tar risker för att värna andras säkerhet. De är ifrån familj och vänner under långa perioder. Det är en djupt oegennyttig handling värd all uppskattning och respekt.
Trots över sextio år av insatser har Sverige tidigare saknat en sammanhållen veteransoldatpolitik. Vi har sett till att en sådan nu finns på plats.
Från i år har Försvarsmakten fått ökat ansvar. Tidsbegränsningen för stöd till skadade om max fem år är borttagen, ansvaret sträcker sig så länge det behövs. Även stödet till anhöriga stärks, de gör också en viktig insats.
Det är viktigt att visa stöd och tacksamhet för soldaternas arbete. Vi har infört en ny veteranminnesdag den 29 maj. Det kommer att finnas en belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser och en medalj för sårade i strid. Ett särskilt monument för att hedra alla veteraner kommer att uppföras. Så kan staten bättre visa sin erkänsla.”

Någon dag senare valde Allan Widman att följa upp vår artikel med en egen text i Sydsvenskan där han preciserar och inte minst lyfter fram ett regionalt gott exempel i form av P7. Bland annat skriver han: ” Vi har långt kvar till ett stöd som står i proportion till de uppoffringar som görs av svenska män och kvinnor i Afghanistan, Adenviken, Libyen och Kosovo. Vi behöver samarbeta med och lära av länder som har långa traditioner på området.
Just nu bereds en samordning av det veteranpolitiska stödet inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet. Det handlar om specialisering och samordning ifråga om behandling av psykiska skador, krigskirurgi, stöd till veteranorganisationer, medicinsk evakuering från operationsområden och mycket annat.
Inom det civila samhället har Sverige en omvittnat stor kompetens när det gäller omvårdnad och rehabilitering. Denna bör utnyttjas så att vi också blir tongivande ifråga om stödet till det militära veteransamhället. Ett logiskt nästa steg vore att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för stöd till veteransoldater och anhöriga. En tydlig enhet som får till uppgift att följa och initiera forskning samt utveckla nya lösningar som prövas i det lokala omhändertagandet.
Det enda kvarvarande skånska regementet i Revinge svarar för en betydande del av de soldater som tjänstgör utomlands. Regementets kamratförening är mycket aktiv ifråga om stöd till soldater och anhöriga. Närheten till Danmark, Tyskland och Polen är en utmärkt förutsättning för internationellt samarbete. En placering av det nationella kompetenscentrat där framstår som närmast självklar.”

Sten Tolgfors och min debattartikel finns här:
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1517895/Vi-tar-ansvar-for-soldaterna.html

Allan Widmans med fleras debattartikel finns här:
http://www.sydsvenskan.se/opinion/article1520351/rdquoSoldaterna-fortjanar-battrerdquo.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar