torsdag 28 januari 2010

Burkfrågan!

26 och 27 januari har Nordiska rådets partigrupper och utskott varit samlade till möten i Köpenhamn. Som vanligt innebär det en blandad kompott av politiska frågor och utmaningar. Intressant men samtidigt oroväckande var det att höra resonemangen kring den kommande folkomröstningen på Island. Allt pekar nämligen på ett nej till den framförhandlade uppgörelsen med Storbritannien och Nederländerna för att kompensera för de förluster som uppkom i och med att Icesave gick omkull under bankkraschen. Ytterst handlar det ju om att behandla alla europeiska medborgare lika. Villkoren anses vara alltför tuffa. Men då borde väl mer kraft läggas på att finna en ny överenskommelse än att med full fart springa mot den urladdning som ett nej innebär. Det kommer att kraftigt försvåra Islands möjligheter att bli EU-medlem och troligtvis leda till valutaproblem för den isländska kronan. Det senare kan påverka även Norge, Danmark och Sverige då utländska placerare inte alltid förstår skillnaden mellan de olika länderna - krona som krona. Och frågan är vad som händer med de lånegarantier som även Sverige ställt sig bakom? Det kan bli några turbulenta veckor för Norden framöver.

För egen del är jag ledamot av Medborgar- och konsumentutskottet. Det ansvarar för exempelvis konstitutionella frågor samt medborgerliga fri- och rättigheter. Den senaste tiden har det också arbetats en hel del med vardagsutmaningar för många nordbor som exempelvis telefonförsäljning där privatpersoner känner sig ordentligt lurade efter att plötsligt börjat ”prenumerera” på underkläder som strumpor och kalsonger per post.

I Köpenhamn redovisade även utredaren Jan Rehnberg en del av de slutsatser han dragit kring möjligheten att skapa ett gemensamt pant- och retursystem i Norden. I mars kommer hans slutrapport med rekommendationer. Beräkningar visar att det kan handla om 1 000 miljoner förpackningar. En del hamnar i återvinningen, men en del slängs också i naturen och bidrar till nedskräpningen. I Skåne är ju åtskilliga av aluminiumburkarna inköpta i Tyskland. Därför är det viktigt att fundera på om det går att koppla samman det som förs in från Tyskland i en gemensam nordisk lösning. Mycket av den öl som säljs fraktas ned med lastbilar från svenska och danska bryggerier för att sedan fraktas tillbaka norrut i personbilar. För Finlands del gäller en liknande utmaning i alkoholtrafiken till och från Estland.

En annan fråga som utskottsbehandlades var förslaget om en rekommendation till de nordiska ländernas regeringar att göra något åt de bankavgifter som drabbar privatpersoner när de flyttar pengar mellan konton i Norden. Att exempelvis sända 100 kronor från Norge till Finland kostar 50 och sedan kostar det ytterligare 50 kronor att ta emot. Så kan vi inte ha det! Det måste vara enkelt att leva i Norden. I sammanhanget kan konstateras att svenska bankar jämförelsevis är bäst på att undvika extraavgifter. Endast till Färöarna kan ett påslag på 29 kronor noteras och det kostar 20 respektive 15 kronor att ta emot från Danmark och Norge. Att sända från Danmark är belagt med avgifter till samtliga andra länder! Och som mest kan det kosta 60 kronor att sända från Norge till Finland.

Det är viktigt att just vardagsperspektivet lyfts fram i det nordiska arbetet. Inte minst konsumentfrågor är ett bra och vettigt sådant område.

I Köpenhamn redovisade också den isländska delegationen sina prioriteringar inför ordförandeskapet i Nordiska rådet under 2010. Helgi Hjörvar från socialdemokraterna är ordförande med Illugi Gunnarsson från borgerligt konservativa självständighetspartiet som vice ordförande. Bland annat betonades bekämpande av kriminalitet men också ett fördjupat samarbete i fråga om försvars- och säkerhetspolitik. En inriktning helt i linje med det moderaterna tillsammans med systerpartier drivit. Självfallet berördes också möjligheterna att se public service från de olika nordiska länderna. Det är något som varit aktuellt i många år och oftast stöter på problem ifråga om upphovsrätt och sändningsrättigheter. Finns samtidigt ambitionen torde det vara möjligt att finna lösningar. Inte minst erbjuder Internet och TV-play nya möjligheter.

Det gäller att utnyttja dessa. Som vanligt i Norden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar