tisdag 3 juli 2012

ÖB talar - sedan darrar det till

Inte utan vissa mediala talanger är landets Överbefälhavare. Med TV-intervju och allvarsbudskap lyckades han skickligt sätta agendan för inledningen på Almedalsveckan. Och redaktioner som sänt reportrar och annan personal till Gotland för dyra pengar måste ha något att rapportera om hem. Antydan om att marinen eller flygvapnet långsiktigt av besparingsskäl kan tvingas skrotas är onekligen tillräckligt kittlande. Och försvarsminister Karin Enström har fått förklara och lägga ut texten. Jag lyssnade via webben då Niklas Svensson från Expressen intervjuade henne direkt från Visby. Den balanserade och resonerande ton hon väljer retar naturligtvis en del och tas som intäkt för osäkerhet eller bristande förmåga att stå upp mot finansminister Anders Borg. Jag tycker hon agerar helt rätt och riktigt.

Alla som sysslat med budgetfrågor i exempelvis en kommun vet att förvaltningar återkommande levererar beskrivning av vad som är det värsta som kan ske. Blir det inte mer pengar, eller slantar i den utsträckning som krävs, sägs bibliotek och fritidsgårdar behöva stängas. Hela vårdavdelningar måste avvecklas. Under beredningstiden upptäcks att läget inte var fullt så allvarligt. Det går att moderera och hantera.

Därför är det fascinerande att personer som i andra sammanhang säger sig vara skattebetalarnas bästa bundsförvanter som är villiga att syna alla offentliga utgifter plötsligt darrar till så fort en ledande militär uttalar sig. Som försvarspolitiker har jag självfallet den största respekten för sakkunskapen. Men alla politiska beslut måste avvägas och det ska göras en prioritering. Därmed inte sagt att det kan ligga relevans och substans bakom framförda önskemål.

Det är inte heller första gången ÖB går ut med den här varningen. På liknande sätt var det när Folk och Försvar samlades till den årliga konferensen i Sälen januari 2011. Men även då talades det om sådant som ligger bortom 2015. Fram till dess har Försvarsmakten i sina underlag och redovisningar till riksdag och regering talat om en budget i balans. Det finns säkert både dem i media och oppositionen som vill få detta till en konflikt som gäller just nu. Så är det inte! Trist att även mer garvade folkvalda faller i den fällan.

Min uppfattning är att de "svarta hålen" är både mindre och inte fullt lika mörka som för några år sedan då det talades om felräkning på 1,5 miljard. Visst finns det anledning att reflektera kring ÖBs inlägg - väl värt att tänka på är att det inte är helt ovanligt att den offentliga verksamhetens företrädare kräver mer resurser via media oberoende om det gäller exempelvis sjukvård, äldreomsorg, missbruksvård eller försvaret. Det är knappast konstruktivt för någon att sedan samtala via pressmeddelanden. Jag har full respekt för dem som anser att Sveriges försvar behöver mer pengar, men det är hyggligt om de också anvisar varifrån. Antar att det är få departementschefer som frivilligt vill lämna en del av sina medel till Karin Enström. Det är alltid enklare att säga ja än nej. Men då är det också viktigt att antyda om hur det hela ska finansieras. Just nu har vi värnat oförändrad budget med sedvanlig uppräkning. Bara det i sig skiljer oss åt från ett antal länder. Se på Finland som nu har att hantera neddragningar på ungefär motsvarande åtta miljarder kronor.

Som försvarsintresserad drar jag mig till minnes vad debatten handlade om runt 1998 till 2004 - förbandsnedläggningar och underskott. Sedan 2006 har varken det ena eller andra precis dominerat försvaret. Ifråga om försvarsmateriel finns en puckel av beställningar och önskemål som skjutits på framtiden – ett inte oväsentligt arv från tidigare S-regeringar.

Sammanfattningsvis: ÖBs inlägg är intressant. Det ska inte avvisas. Men det måste vägas samman mot alla andra önskemål som kan finnas på statliga satsningar, från infrastruktur över till hälso- och sjukvård till skola. Låt försvarsberedningen inleda sitt arbete där både en långsiktig analys kan göras och avvägningar hanteras utan att ledamöterna behöver tala till varandra via debattartiklar och pressmeddelanden. Under 2014 är det dags för ett nytt långsiktigt försvarsbeslut. Och den som föreslår mer pengar till nya offentliga utgifter, inklusive det svenska försvaret, och anger trovärdig finansiering tycker jag förtjänar att lyssnas på - hittills rätt skralt av den varan. Det gäller att inte darra till. Försvaret är långt viktigare än 30 sekunders TV-tid.

11 kommentarer:

 1. SD har den finansiering du efterlyser genom en kraftig minskning av den kostsamma invandringen. Ett annat sätt att prioritera om och få fram resurser är ju att återinföra värnplikten, möjligen kompletterat med ett förband motsvarande NBG med anställd personal. Detta system existerar i t.ex. Norge. Ett tredje att kraftigt minska det internationella deltagandet och satsa på återuppbyggnad av det nationella försvaret. Afghanistaninsatsen kostar mellan en och två miljarder per år till ringa eller ingen nytta på lång sikt. Sänk biståndet till de av FN rekommenderade 0,7% av BNP och lägg det man sparar in på försvaret. Se där, fyra konkreta förslag som tillsammans både skulle räcka till ett försvar värt namnet OCH en mängd andra satsningar på olika områden där ett tillskott är välkommet.

  SvaraRadera
 2. Hans, detta handlar övertygelsen om att Sverige ska ha ett försvar så att vi kan leva i fred och säkerhet.

  Det du för fram om att olika områden ska vägas mot varandra är en självklarhet.

  Jag och många med mig som har röstat på moderaterna är helt förstummande och undrar hur vårt parti kan framstå som negativa till försvaret. Helt otroligt! Det har ju alltid varit ett signum för vårt parti.

  Var inte så säker på min röst i nästa val!

  SvaraRadera
 3. Till att börja med kan det aldrig vara ÖB:s uppgift att ge förslag på var pengarna ska komma ifrån. Det är riksdagen som bestämmer hur pengarna ska fördelas mellan departementen. Att du ens insinuerar att ÖB borde ge sådana förslag är högst märkligt.

  Vidare, när en fråga dyker upp i media på det här viset så skall du som poliker och företrädare för det ledande partiet ta frågan på allvar. Situationen har sedan länge presenterats i rapporter från FM och inte tagits på allvar av er. Det ska gå väldigt långt innan man väljer att föra ut budskapet via media, framförallt för militär personal som har en nästintill dumlojal relation till högre chefer.

  Slutligen, om även hemligstämplat underlag hade kommit alla ledande politiker till livs, istället för bara ett fåtal, så hade det kanske inte behövt gå så här långt. Du borde kanske ta och verka för att riksdagspolitiker faktiskt ska kunna fatta beslut på fullständiga underlag.

  SvaraRadera
 4. Ingen som är vid sina sinnens fulla kan väl känna annat än pinsamhet när vår försvarsminister intervjuats de senaste dagarna...

  Likt en papegoja kommer samma tomma ordflöde som hennes företrädare använde...

  Att hon sedan har förflutet som officer gör det hela än mer pinsamt - för det är ju de facto överförsvarsminister Borg som dikterar landets försvars och säkerhetspolitik - allt annat är bara en löjlig charad.

  Från en tomhylsa till en laddblind...

  Det bästa hade väl varit om försvarsministerposten avskaffades och denna uppgift lades direkt på finansministern - och när ÖB väl ombedes karriärväxla efter sitt uttalande så kan väl Borg ta över även dessa uppgifter.

  Politiker har även väldigt lätt att slinta med tungan och det bsom normala medborgare benämner lögn verkar i en politikerhjärna vara helt i sin ordning.

  Begreppet Oförändrade anslag...

  Visst har FM:s anslag i kronor räknat varit i princip oförändrat de senaste åren - haken är dock något som benämns inflation.

  Känner du till detta begrepp Hans Wallmark?

  Om du gör det så skulle jag gärna vilja att du förklarade sambandet mellan inflation, penningvärde och köpkraft.

  Hade FM haft oförändrade anslag de senaste åren skulle årets försvarsanslag varit runt 56 miljarder kronor. Ja - för räknar man inte med inflationen så är det ju en ren lögn att påstå att anslaget är oförändrat.

  SvaraRadera
 5. Det var en märklig historieskrivning. Almedalen 2007 framstår i friskt minne. Det ledde sedan till våren 2008, där det verkligen var nedläggningshot på nedläggningshot. Vad som till slut fick någon rätsida på skutan var Georgienkriget.

  Måhända balans i ekonomin, men verksamheten då? Alla dessa inställda övningar under de nämnda åren just för att hålla balans i ekonomin?

  Förhoppningsvis skrevs detta inlägg innan Officersförbundet rapport hade trängt in. Om man inte trängt genom Potemkinkulisserna vid förbandsbesöken borde åtminstone OF:s rapport skapa eftertanke om att det kan finnas en alternativ verklighetsbeskrivning där ute.

  Att såväl JAS 39 Ny som en stor mängd annan materielanskaffning inte ryms inom ramen kan inte komma som en överraskning annat än för den som inte bemödat sig att sätta sig in i underlag och rapporter.

  Det måste bli ett slut på den grekiska arbetsordningen inom försvarsområdet.

  SvaraRadera
 6. Som jag skrivit finns det all anledning att hysa respekt för ÖB. Hans inlägg förtjänar att lyssnas på. Det är ett av många underlag inför ett kommande långsiktigt försvarsbeslut som ska föregås av en försvarsberedning. I alla underlag och föredragningar som hittills har kommit oss i riksdagen till del från Försvarsmaktens sida betonas att man har en ekonomi i balans till 2015. Vad vi nu talar om är tiden därefter. Den kräver sin noggranna analys. Inget ska självfallet uteslutas. Men det är helt fel och skulle undergräva försvarsberedningens arbete om förhandlingar kring medel nu förs via utväxling av pressmeddelanden!

  Ingenstans i min text har jag krävt av ÖB att han ska redovisa finansiering. Det är ett krav jag ställer på politiker. Det är nämligen lätt att ropa ja, svårare att säga något begripligt om betalningen. Som rikspolitiker finns ett tungt ansvar att se till helheten: Vad behövs till skola, till polisen, till sjukvården, till de äldres behov och till försvaret. Inflation och kostnadsuppräkning finns i alla offentliga verksamheter. Och jag har aldrig gillat de politiker som tror att den som förespråkar högst utgifter automatiskt är bäst! Det är som bekant inte kommunerna med landets högsta skattesats som har den bästa medborgarservicen! Här tycker jag en del personer som i vanliga fall säger sig stå på skattebetalarnas sida nu darrar till.

  Det gäller också att tänka smart, som beslutet om ny logistik som frigör resurser till förbandsverksamheten. Och undvik dåliga upphandlingar som den kring Helikopter 14 eller Visbykorvetterna. Riksrevisionen kunde i den mest kritiska rapport jag kunnat läsa skriva om den nordiska stridsgruppen 08 och penningrullningen då. Ifall det behövs mer pengar efter 2015 (då ÖB säger sig ha en ekonomi i balans fram till det) finns det anledning att pröva detta mot alla andra reformer och mot bakgrund av ett försvarsbeslut förankrat i en gedigen omvärldsanalys. Självfallet påverkas vi av exempelvis andra länders neddragningar på försvarsområdet eller de rätt små bidrag Östersjönationer som Estland, Lettland och Litauen kan bidra med.

  Att ett återinförande av värnplikten skulle sänka kostnaderna och öka effektiviteten får nog beskrivas som ”trolltrummepolitik”. Utvecklingen är ju den som Sverige nu följer i likhet med många andra västländer.

  SvaraRadera
 7. Reinfeldt har sagt sitt, det blir inga mer pengar till försvaret.

  Jag säger mitt, ni får inte min röst i nästa val (jag har sedan 1988 röstat på moderaterna i varje val).

  Detta handlar om vad man står för, vad man tror på, vilken sorts värdegrund man har. Vi har inte längre samma värderingar vilket gör mig oerhört ledsen!

  Farväl!

  SvaraRadera
 8. Jag inser att det inte ens är lönt att försöka föra en försvarsdebatt med en av de "nya" moderaterna...

  Tack och lov så är det två val sedan jag lämnade moderaterna - och min röst lär aldrig hamna där mer.

  "Att ett återinförande av värnplikten skulle sänka kostnaderna och öka effektiviteten får nog beskrivas som ”trolltrummepolitik”. Utvecklingen är ju den som Sverige nu följer i likhet med många andra västländer."

  Fråga holländare, tyskar eller danskar vad de tycker...

  Vakansläget i dessa länders försvarsmakter är gigantiskt - holländarna vill jag minnas är uppe i 50% på vissa befattningar. Tyskland har enorma problem med rekryteringen, danskarna dras även de med en besvärande vakanssituation.

  Norge har kvar sin värnplikt - men vad vet de dumma norrmännen...

  ...och jag tror bestämt att Finland även de har kvar värnplikten - men de är förstås lika klent begåvade som norrmännen...

  En anställd soldat har en månads uppsägningstid (d.v.s. ungefär lika mycket tid som soldatens uppslammade ledighet = hemgång samma dag som uppsägning). Kalkylen är att soldaten ska tjänstgöra i sex år - men nu visar officersförbundets undersökning att de nu anställda soldaterna inte alls planerar att stanna så länge....

  ...alltså om det vill sig illa så kommer det att bli en dj...ligt dyr form av "värnplikt" när det ska utbildas nya anställda soldater varje år.

  ...och GSS/T är ju inget annat än gamla systemets "KFÖ-soldater" - något som ÖB själv erkänt.

  Så - Hans Wallmark - upplys mig om yrkesarméns förträfflighet - jag med 25 år som officer i bagaget har fortfarande inte begripit vad lilla Sverige ska med en anställd expeditionskår till!

  SvaraRadera
 9. "Det gäller också att tänka smart, som beslutet om ny logistik som frigör resurser till förbandsverksamheten."

  Tror du verkligen själv på detta? Hur ska samma mängd logistikverksamhet utföras på ett billigare sätt genom att den ska beställas mellan två myndigheter? Det enda sättet att få detta att kosta mindre pengar är att antingen utföra mindre, eller att utföra den sämre. Med sämre menas även att förmågan att utföra den under krigsliknande förhållanden försvinner.

  SvaraRadera
 10. krigskonster.blogspot.se/2011/12/frivillig-personalforsorjning-da-och-nu.html

  Kul läsning om hur dagen svenska och nederländska erfarenheter sammanfaller väl med tidigare svenska erfarenheter av frivilligförsvar. Varje generation måste väl begå alla dumheter själva...

  FM har man försökt effektivisera i minst 20 år och nu landat i ca 6% av tidigare volym till samma belopp anslaget som tidigare. Här kanske finns några mer moderna lärdomar att dra, eller så kan man fortsätta på inslagen väg... Det säkraste datornätverket är det som saknar servrar, klienter och nätverk. Antar att det är någon liknande typ av inriktning som styr moderaterna? Det mest effektiva försvaret är det som inte finns. Där kan man spara miljarder!

  SvaraRadera
 11. Om värnplikt råder tydligen delade meningar bland de som borde veta bäst....

  Gen. Stanley McChrystal f.d. befälhavare i Afghanistan uttrycker sig så här:

  "I think we ought to have a draft. I think if a nation goes to war, it shouldn't be solely be represented by a professional force, because it gets to be unrepresentative of the population,"

  Läs hela intervjun på : http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2012/07/03/mcchrystal_time_to_bring_back_the_draft

  Man kan ju undra varför högt uppsatta generaler i vår stora förebild när det gäller den förträffliga yrkesarmén börjar prata om värnplikt igen...?

  Men vad spelar det för roll egentligen - vi har ju en finansminister som dikterar landets försvarspolitik - han är dessutom moderat och moderater tycks tro att de alltid vet bäst.

  SvaraRadera