onsdag 25 juli 2012

Europas utmaningar

De senaste dagarna har euron i förhållande till kronan nått sina lägsta nivåer någonsin. Det är nog frågan om samverkande faktorer: Dels en misstro mot hur vissa länder som Grekland och Frankrike hanteras inom euro-zonen och dels en stark tilltro till Sveriges sätt att sköta sin ekonomi. Och sådant var ju också beskedet i samband med folkomröstningen om en gemensam valuta. Står vi utanför är det viktigt att vi också axlar ett större ansvar och fiskal försiktighet.

2014 blir något av ett supervalår i Sverige. Utöver de tre allmänna valen i september ska dessutom ett nytt europaparlament utses. Hos oss är mandatperioderna fyra år mot EUs fem år. För att förbereda den valkampen men också för att fundera kring de många utmaningar Europa står inför har moderaterna tillsatt en arbetsgrupp med mig som ordförande som inför partistämman nästa år ska fundera en del kring dessa onekligen stora frågeområden. I en debattext tecknar jag konturerna kring några av dessa områden. Jag skriver:

”Det måste vara lika självklart att använda skattebetalarnas pengar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt inom EU som vi har gjort och gör i Sverige! Svensk skattemoral med ett fungerande system som medborgarna hyser respekt för står också i stark kontrast till de villkor som gäller i ett antal andra länder. Svårigheterna att få ihop finanserna beror inte bara på utgifterna utan också på bristen på intäkter.

Sysselsättningsgraden är mycket högre hos oss tack vare kvinnornas delaktighet på arbetsmarknaden. Det finns bedömningar som visar att EUs bruttonationalprodukt skulle öka med cirka 25 procent om kvinnors sysselsättningsgrad var lika stor som männens.

En uppenbar risk med den senaste tidens ekonomiska utmaningar inom EU är att enskilda länder och kontinenten som helhet riskerar att slitas sönder av populistiska krafter och ytterkantselement. Nynazister tvekar inte att handgripligen ge sig på meningsmotståndare och på den andra sidan marscherar kommunister till ljudet av smattrande röda fanor. Nu behövs moderation och sammanhållning! Som kontrast till inskränkt nynationalism behövs ett förhållningssätt som ser att Europas styrka är dess mångfald.

Den internationella finanskrisen och den efterföljande skuldkrisen har såväl visat på EU-samarbetets styrka som på de omfattande utmaningar som nu väntar medlemsländerna och unionen som helhet. Ekonomisk ansvarslöshet utan säkerhetsmarginaler i statsfinanserna, överbudspolitik och brist på strukturella reformer har lett till en situation med stora underskott och hårda besparingsprogram i många medlemsländer. Nedskärningar i välfärden är mer regel än undantag. Oron och rädslan har ett politiskt pris.

Det är en utveckling som ställer höga krav på att vi gemensamt arbetar för att såväl lösa de akuta problemen som långsiktigt lägga grunden för ökad konkurrenskraft och tillväxt. Det skapar förutsättningar för nya jobb och trygga välfärdssystem. I detta arbete kan Sverige spela en viktig roll. Den ansvarsfulla ekonomiska politik med stabila överskottsmål och tydligt finansiellt ramverk som bidragit till att läget är ljusare i Sverige bör bli vägledande för fler. Den nordeuropeiska tillväxtkorridoren kan lyftas fram som ett gott exempel.”

Här kan artikeln läsas i sin helhet:

2 kommentarer:

 1. ”Det måste vara lika självklart att använda skattebetalarnas pengar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt inom EU som vi har gjort och gör i Sverige!

  Du, om ni nu använder våra skattepengar så effektivt så undrar man ju direkt vart pengarna tar vägen. Vi har världens högsta skattetryck vilket borde om vi nu är så effektiva mynna ut i följande:

  - Vi har väldens bästa sjukvård

  - Vi har världens bästa äldrevård

  - Vi har världens effektivaste polis

  - Vi har ett starkt, välövat och modernt försvar

  - Vi har en modern och effektiv infrastruktur

  Detta var bara några exempel. Svaret på samtliga påståenden ovan är ett rungande "FALSKT".

  Om vi nu använder skattepengarna så effektivt i Sverige och samtidigt plågar den arbetande befolkningen med sjukligt höga skatter, varför är inte svaret "SANT" på mina påståenden ovan?

  Vart tar våra skattepengar vägen? Vad har vi för utgifter andra saknar?

  //Jonas75

  SvaraRadera
 2. Jag tror absolut att det finns stora förbättringspotentialer i den svenska välfärden. Inom sjukvården klagas exempelvis över tillgängligheten och vården har stora skillnader vad gäller behandling och medicinering mellan de olika landstingen. De senaste åren har också Alliansregeringen haft en reformagenda när det gäller skolan - det tar dock lång tid innan effekterna kan ses fullt ut. Görs jämförelser mellan världens länder faller det emellertid rätt väl ut till Sveriges fördel när det gäller service och välfärd - det får dock aldrig tas som intäkt för att undvika att göra mer! En stor utmaning för ett antal EU-länder är utgifterna inte står i proportion till intäkterna. På sina håll kan detta förklaras med dålig skatteuppbörd, korruption och överdimensionerad byråkrati. Dessa utmaningar måste Europa orka se och hantera. För egen del ser jag hellre att Sverige bidrar med kunskap än kronor till länder med krisande ekonomier.

  SvaraRadera