söndag 1 april 2012

Efter Agenda: Obesvarade frågor MP!

Tillbaka efter debatt i Agenda tillsammans med miljöpartisten Peter Eriksson. Skillnaderna oss emellan var tydliga, dessutom undvek han att ge en del svar. De senaste veckorna har det ställts många frågor kring den så kallade Saudiaffären och vad FOI gjort eller inte gjort i samband med den. Tre olika processer pågår. En polisutredning, en granskning som Justitiekanslern ansvarar för och så förberedelserna inför det omfattande arbete Konstitutionsutskottet får ägna sig åt i riksdagen under ledning av just Peter Eriksson. Allt detta är bra. Det finns ett tydligt regelverk. Svensk lag ska hållas och respekteras. De gedigna insatser som nu både kan förväntas och krävas kommer förhoppningsvis att ge svar längre fram.

Några i debatten har dock tagit det hela som intäkt för att ifrågasätta svensk försvarsmaterielexport som sådan. Och det har ju varit lättare att agera kritiker under de senaste dagarna än tidigare. Särskilt miljöpartister har markerat. Därför var det väldigt välkommet att socialdemokraternas utrikespolitiska talesman Urban Ahlin i P1s lördagsintervju var mycket tydlig. Han satte försvarsindustrin i ett större och bredare perspektiv och på ett sätt som jag i allt väsentligt delar. Vi måste kunna samverka med andra länder och framstå som en pålitlig och långsiktig partner. Det kräver ett strikt juridiskt ramverk men också att detta inte förändras snabbt av inrikespolitiska skäl i Sverige.

Urban Ahlin företräder med sitt synsätt en grundläggande hållning som även jag delar: Nämligen att man ska försöka nå breda politiska uppgörelser inom försvars- och säkerhetspolitiken. Riksdagen har också av regeringen begärt en utredning om kriterierna för svensk vapenexport. Vad kan behöva ändras? Vad kan behöva skärpas?

Miljöpartiet har i sitt partiprogram följande inskrivet: ”Sverige bör upphöra med export av vapen, nedrusta och ersätta värnplikten med en frivillig värntjänst.” För egen del finner jag dessa formuleringar fullständigt verklighetsfrämmande. Att MP använder varje chans och möjlighet att ifrågasätta och undergräva svensk försvarsmaterielexport är emellertid begripligt i ljuset av vad partiet långsiktigt önskar uppnå. Men ifall det blir regeringsskifte 2014 tänker då de gröna sätta hårt mot hårt gentemot socialdemokrater som Urban Ahlin och partiledaren Stefan Löfven som av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen utnämnts till ”vapenlobbyist”? I annat fall blir det ju bara dubbelspel. För mig handlar det om svensk försvars- och säkerhetspolitik såväl som om jobben på orter som Linköping, Örnsköldsvik, Karlskoga och Arboga.

På Brännpunkt, Svenska Dagbladet, finns några funderingar och frågor i skriftlig form som jag riktat till Peter Eriksson. Uppenbarligen ett ämne som engagerar för då jag senaste tittade hade inlägget cirka 350 kommentarer mot mer brukliga 35:

”En viktig del av grunden för välstånd, välfärd och jobb i Sverige kommer från vår handel med andra länder. För ett litet exportberoende land är det centralt med ett omfattande handelsutbyte. Det förutsätter goda villkor för företagande och en handelspolitik som präglas av öppenhet och frihandel.

En viktig del av svensk handel är vår export av försvarsmateriel. Den ger tusentals viktiga arbetstillfällen och hjälper till att bygga vår gemensamma välfärd. Dessutom innebär försvarsindustrin forskning och högteknologisk utveckling som även kommer den civila sektorn till del. Försvarsindustrin är vidare en viktig del av den svenska säkerhetspolitiken.

Genom att ha en stark försvarsindustriell bas i Sverige blir vi en viktig aktör inom europeisk säkerhetspolitik och kan utöva inflytande och påverka agendan internationellt i frågor som är centrala för svenska intressen. Vi kan vara stolta över den försvarsindustri som finns i Sverige.

Den svenska exporten av försvarsmateriel är hårt reglerad med strikta regler och krav på noggrann uppföljning. Vad avser exportkontrollen av försvarsmateriel till icke-demokratiska länder finns det en bred parlamentarisk uppslutning kring att denna ska skärpas/…/

Miljöpartiets krav på exportstopp och det höga tonläge flera ledande miljöpartister haft i de senaste veckornas debatt står dessutom i tydlig kontrast till Socialdemokraterna. Inte minst har Stefan Löfven själv en lång bakgrund som förespråkare för vapenexport. Så sent som för några dagar sedan kallades till exempel Löfven för vapenlobbyist av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Hans kopplingar till svensk försvarsindustri och pr-uppdrag för dem är väl kända.

Just det höga tonläget gör det uppenbart att frågan om svenskt exportstopp är viktig för Miljöpartiet. Frågan är hur viktig.”

Hela artikeln på SvDs Brännpunkt finns här:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kommer-mp-sitta-i-en-s-regering-som-tillater-vapenexport_6968571.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar