onsdag 29 augusti 2012

Orda fick inte orda

Östersjökommittén (BSPC) är ett samarbetsorgan mellan nationella och regionala parlament. Det handlar om drygt tjugotalet olika aktörer. Det finns även ett nätverk för regeringarna. Med 21 år på nacken har det efter Berlinmurens fall och kommunistsystemens kollaps varit en viktig kontaktyta för en ny generation politiker. Dessutom är det ett av få fungerande organ där Ryssland deltar fullt ut. 2011-12 just under ordförandeskap av Federationen, en stafettpinne som precis har överlämnats till Estland.
 
26-28 augusti har det varit möten och BSPC-session i S:t Petersburg. För egen del blev det första gången i den forna huvudstaden som verkligen charmat med sina många märkvärdiga och vackra byggnader, centrala palats och kyrkor. Förvånansvärt mycket finns kvar och Sovjetarkitekturen har med sina fula hus på inget sätt lyckats förstöra gatubilden. Notabelt var att några av de mest förfallna kåkarna råkade vara kommunala bostäder med 30-40 år på nacken. Den som är det minsta intresserad av kultur känner också till S:t Petersburgs starka ställning. Nu blev det ju rätt få möjligheter att lämna sammanträdesrummen och möteslokalerna så det känns angeläget att komma tillbaka.
 
Den resolution som antogs i enighet handlar mycket om behovet av fördjupat utbyte när det gäller miljösatsningar runt Östersjön. Och jämfört med tidigare år kan en förändrad, det vill säga förbättrad, attityd märkas från rysk sida. Nu finns en vilja att öka ambitionerna. Det gäller att minska utsläppen och de risker den känsliga Östersjön utsätts för. Det handlar om delade vatten. Det som pumpas ut på den östra sidan når den västra och därmed Sveriges kuster som den stora Östersjönation vi är. Utmaningar i allra högsta grad relevanta för Skåne, Blekinge, Kalmar län, Gotland och Stockholmsområdet.
 
Under dagarna hölls ett antal inlägg. Företrädare för de skandinaviska länderna och Nordiska rådet, inklusive jag själv, markerade ifråga om domen mot punkgruppen Pussy Riot. Från rysk sida försvarades ilsket de hårda motåtgärderna då protesterna även uppfattats som riktade mot den ortodoxa kyrkan och landets troende. Det jag själv underströk var den bristande proportionaliteten. Ingen ska dömas till två år i fängelse för detta!
 
Återkommande talades också om hur utbytet kan stärkas och kontakterna bli fler i Östersjöregionen. Något jag underströk från podiet i Mariinskypalatsets stora samlingssal. Det här området i Europa är ju för närvarande något av föregångare på en kontinent präglad av ekonomisk oro. Polen och Litauen kan stoltsera med höga tillväxttal. Sverige får beröm för landets ekonomi och budgetkontroll. Det går att förändra och lägga fram strukturella reformer trots krisen. Eller kanske just då! Det här borde vara ett tydligt budskap från norr till söder. I sammanhanget är det viktigt att också involvera Ryssland. Mer handel är bra för alla parter. Av den anledningen blir infrastruktur i form av hamnar, järnvägar men också elnät centrala. Hur kopplas allt samman. Från finsk sida är man mycket nöjd med de snabbtåg som nu rullar mellan Helsingfors och S:t Petersburg och som innebär att man på cirka tre och en halv timme kan ta sig från en stad till en annan. I regionen behövs ett fortsatt utbyte av människor, idéer, varor och investeringar!
 
Ett område som betonades från rysk sida var viseringarna. De utgör fortfarande en barriär. Det kostar pengar och kan vara krångligt att söka visum. För vackra S:t Petersburg med väldigt mycket att stolt visa upp handlar det om en enorm potential. Staden kan bli en turismmetropol i Östersjöområdet. Redan görs försök att underlätta resandet. Cirka 22 000 visum utfärdas per år av det svenska konsulatet. Finland har tung närvaro med över 100 utsända varav några är sysselsatta i den ”visumfabrik” som hanterar en miljon ansökningar! Det är viktigt med en gemensam EU-hållning. Inte minst för att de tre baltiska republikerna hyser en välgrundad misstro och ovilja att medge några lättnader. Å andra sidan kommer alla att vinna på att det görs enklare. Polen har gentemot den ryska enklaven Kaliningrad gått med på viseringsfrihet i gränsområdena - den som bor upp till 50 kilometer intill gränsen får ett enkelt dokument som medger att man obehindrat kan röra sig fram och tillbaka. Intresset att söka sådana plastade handlingar är så stort att administrativt kaos närmast råder för tillfället.
 
Ett land utanför BSPC-kretsen kom också att göra sig påmint; Vitryssland. Värdnationen hade ordnat så att företrädare från Minsk fanns inbjudna som gäster. I ett första utkast till program hade Mikhail Orda lagts till som talare. Han är nummer 13 på den svarta lista över politiska företrädare som nekas inträde till EU på grund av landets demokratiska underskott. På olika sätt och med varierande språkbruk var vi ett antal som förklarade det orimliga och det olämpliga i hans deltagande. Till slut avgjorde Ryssland att Orda inte skulle få ta till orda. Det var klokt. Det är alldeles uppenbart att Vitryssland känner sig besvärat av den uppmärksamhet som visas landet. Det framkom också i det rätt frostiga samtal jag själv förde med Orda. Samtidigt är budskapet enkelt: Alla tecken på demokratiseringar och liberaliseringar belönas, fortsatt gangsterstyre bestraffas genom internationella sanktioner.
 
En av kvällarna kom jag också att träffa en ung rysk tjänsteman som talade god engelska. Han var mycket kritisk till en hel del av utvecklingen i det egna landet. Samtidigt märktes också viktiga kulturella skillnader som de olika slutsatser vi drog ifråga om Pussy Riot. Kom inte hit för att uppfostra oss, löd hans budskap. Någon reell opposition finns inte i landet, menade han. Ingen samlande gestalt finns. De unga oliktänkande möts via Internet genom bloggar och hemsidor. Men det förmår inte folk att gå ut på torget eller bilda grupper. Ifall det bestäms att det ska demonstreras sluter det i att man träter om budskap, tid och plats.
 
BSPC bestämde också att godkänna Region Skåne som observatör. Trevligt! Och litet nytta har jag nog uträttat i bakgrunden för att möjliggöra det beslutet.

5 kommentarer:

 1. Pussy Riot har tidigare bränt polisbilar, haft gruppsex offentligt i en lokal de "intog" samt gjort några andra saker. Även i Sverige så blir man hårdare straffad efter att ha gjort många saker. Pussy Riot är inte de "fina änglarna" som media vill göra dem till....finns dokumenterat på många ställen men media bortser från faktan.

  SvaraRadera
 2. Att ens bjuda in representanter från Vitryssland, än mindre låta herr Orda stå på talarlistan, säger väl mer om värdnationens syn på mötet och deltagarna än alla ord och protokoll?

  Verkar tämligen genomskinligt!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 3. Mina synpunkter på Pussy Riot har jag utvecklat i en tidigare text på bloggen. Titta gärna på den.

  Om Nordens samlade hållning vid mötet i S:t Petersburg står att läsa i följande pressmeddelande: http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-raadet-kritiserar-fallet-pussy-riot-paa-politiskt-sammantraede-i-ryssland

  SvaraRadera
 4. När kommer riksdagen att besluta om inköp för de två nya ubåtarna?

  SvaraRadera
 5. Jag förstår faktiskt inte varför ni driver på så hårt i media om att "allt är bra med försvaret". Ni ljuger ju faktiskt rent ut, ni sänker försvarsförmågan och ni har varken IO14 el nytt material finansierat. I o med att ni hyr ut en division JAS till Schweiz så minskar ni vårt försvar, summan ni får för denna div är samma summa som ni ger till försvaret i "utökad" budget. För att klara försvaret av Sverige samt utbildning, vidmakthållning mm mm så krävs minst 100 plan men ni pratar om hälften?! Luftvärnet pratar du om i artikeln men det finns inget kvar i princip, flygplatserna är oskyddade. Runt Sveriges kuster finns det förnärvarande 4 fartyg som kan strida, Visby-fartygen har inget luftvärn och kan slås ut direkt. Mm mm mm, listan kan göras lång och summan som behövs börjar närma sig 100 miljarder men det säger ni inget om. Tyskland, Polen, Finland, Norge i vårt närområde lägger stora summor just nu på att köpa stridsfordon och robotsystem, Ryssland bygger baser i Arktis och utökar i Östersjön samt köper in tusentals fartyg, flyg o stridsfordon, samtidigt så skär Sverige ner?! M:s resonemang just nu är helt uppåt väggarna och ni ger inga förklaringar utan ni lutar er mot ett "pappersgodkännande av ett försvar som kanske kan finnas om 5-10 år i landet" men som alla vet inte kommer att ske pga underfinansiering. Varför denna hysteri att ljuga för befolkningen som ni håller på med i media? Vågar ni inte stå för det ni gör? Ni skryter om att marinen är duktig i Afrika och i närområdet men de har aldrig övat Sveriges försvar på länge, varför, jo, det finns inga fartyg vi kan öva i princip, tack vare er och ja, visst, tidigare regeringar också, men nu visar ni upp det rätta ansiktet för landet. När ska ni ta ert ansvar och ge landet och dess medborgare (era arbetsgivare) det skydd som de förtjänar?

  SvaraRadera