onsdag 20 juni 2012

Skriver om logistik

Sju av riksdagens åtta partier har genom en uppgörelse ställt sig bakom tankarna på hur försvarets logistikverksamhet kan reformers för att på så sätt frigöra pengar till den viktiga förbandsverksamheten. Endast Sverigedemokraterna väljer att gå egna vägar. Återkommande hamnar SD helt vid sidan av. Tillsammans med vänsterpartiet argumenterades exempelvis för någon dag sedan emot att Sverige skulle axla ansvar för en ny nordisk stridsgrupp under 2015 att kunna användas av EU.

Logistikverksamheten beräknas leda till besparingar på 760 miljoner kronor om året med start 1 januari 2015. Genom att säga nej sägs därmed också ja till fortsatt brist på ansvarstagande. Igen!

För egen del tycker jag det är bra att breda överenskommelser eftersträvas inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Det skapar möjligheter för den politiken att hålla över tid trots eventuella förändringar partierna emellan genom val. Dessutom är det en tydlig signal till soldater, sjömän och officerare som tillsammans utgör Sveriges försvar.

På Newsmill har försvarsutskottets vice ordförande Cecilia Widegren (M) och jag beskrivit en del av de förändringar som nu görs:

”Regering och riksdag har sett ett behov av att förändra försvarets underhållstjänst och stödverksamhet ända sen år 2000. De tre underhållsregementena lades ner till förmån för en underhålls- och stödverksamhet under Försvarsmakten 2002. Sedan dess har vissa verksamheter, som rese- och löneadministration, restauranger, lokalvård och transporttjänster och fartygsunderhållet på Muskövarvet, lagts ut på andra aktörer.

En enig Försvarsberedning identifierade 2008, behov av effektivisering av försvarets stödverksamhet, dvs. logistik, administration och materielförsörjning för att anpassa den till insatsorganisationen och dess operativa behov. Beredningen uppskattade att effektiviseringen skulle medge en överföring av 3-4 miljarder kronor till den operativa verksamheten.

På uppdrag av alliansregeringen har två utredningar analyserat hur effektiviseringar ska kunna genomföras. Den senare, Försvarsstrukturutredningen överlämnade sin rapport i april 2011. Efter att ha tagit del av remissinstansernas synpunkter gav regeringen Försvarsmakten och FMV i uppdrag att själva utforma hur effektiviseringar av materiel- och logistikförsörjningen ska genomföras på ett långsiktigt hållbart sätt/…/

Förslaget berör ca 1 500 personer. Grundförutsättningen är att Försvarsmakten fortsatt har tillgång till rätt logistikcenter för att inom rätt tidsförhållanden uppfylla regeringen och Riksdagens krav på beredskap och insatser. Regeringen kommer bl a noga följa arbetet och i kommande budgetpropositioner återkomma till riksdagen om hur arbete avlöper.

En ny tid, ny insatsorganisation behöver också ny tidsenlig logistik; smal och smart. Nu öppnas upp för fler kreativa framtidslösningar, där fler kan erbjuda sin erfarenhet och expertis för effektivare logistiklösningar. Ny energi och kunskap välkomnas.”

Hela vårt inlägg på Newsmill finns här:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar