fredag 11 maj 2012

Min vän Meta

Vill du pussa Skånes nya landshövding, undrade min riksdagskollega Margareta Pålsson. Det var förvisso torsdag och skulle som vanligt hållas regeringssammanträde om någon timme. Men inte tänkte jag att frågan om efterträdare till Göran Tunhammar skulle avgöras just denna dag. Och vem av alla de kandidater som förekommit i förhandsspekulationerna skulle nu föräras en puss? Jag var milt uttryckt tveksam. Frågan upprepades nu med ett brett leende avfyrat av Margareta (eller Meta som vi alla kallar henne). Det tog en stund från misstro över tvivel till genuin glädje.

Nu är jag rädd att mitt beteende kommer att användas av Skånes nya landshövding som exempel på den reaktion hennes utnämnande fick. Därför tänkte jag förekomma med att skriva en del om Meta Pålsson!

Vi har varit riksdagsledamöter från samma valkrets sedan 2006. Och före det har hon varit verksam som kommunstyrelsens ordförande hemma i Åstorp, ordförande i Kommunförbundet Skåne och som ordförande både för moderaterna i dåvarande Kristianstads län som senare i hela det nybilade Skånemoderaterna. Jag har känt henne som kollega men också från min tid som tidningsman.

Få personer är så genomärliga och oegennyttiga som Margareta Pålsson. Och det är varken överord eller dåliga egenskaper! Hon har alltid haft en förmåga att sätta andra före sig själv. Hon har alltid lojalt tjänat de organ hon verkar för, oberoende om det varit ett parti, en kommun, ett riksdagsutskott eller något annat.

Dessutom är hon en fantastisk kampanjmänniska. Det har blivit några valrörelser tillsammans. Medan en del andra drar sig åt sidan för rast och kaffe då det är skralt med besöken ägnar sig Meta åt uppsökande verksamhet. Hon lyssnar och tar folks argument på allvar utan att för den skulle sticka under stol med vad hon själv tycker.

Och både i valrörelserna 2006 som 2010 har jag cyklat omkring på rätt okända vägar i vår gemensamma valkrets för att dela ut foldrar i brevlådorna och har då noterat att Margareta Pålsson redan varit där!

Lika engagerad kommer hon säkert att bli som Skånes landshövding. Jag såg också att hon i någon intervju sagt att hon besökt länets alla 33 kommuner och vet var kommunhusen ligger. Det är absolut sant. Och en tillgång! För även om en landshövding formellt ska tillvarata statens intressen så är ju en del av uppgiften numera också företrädarskapet. Då är det en stor tillgång att veta hur Skåne ser ut, hur det resoneras och att det också finns skillnader mellan norr och söder, öster och väster!

Att tillhöra samma parti och valkrets kan nog för en del vara slitsamt. Det finns ett ganska stort mått av rivalitet. Jag är övertygad om att Margareta Pålsson och jag aldrig känt av detta. Och kring det har vi också talat en hel del. För närvarande har moderaterna fyra mandat från Skåne läns Norra och Östra - så det finns plats för många. Men det är också viktigt att man kan komplettera varandra. Med förtroende kommer trygghet vilket kan vara mycket viktigt att känna som förtroendevald. Ärligt talat så kan politik på hög nivå i sig vara tillräckligt ensamt.

I moderaternas interna provval inför fastställandet av riksdagsvalsedlarna 2006 och 2010 har Margareta Pålsson vunnit nomineringarna. Och jag har både gångerna haft flest kryss. Jag uppfattar att vi båda varit lika ärligt glada åt den andras framgångar. När listan för det senaste valet skulle fastställas vid en stämma satt vi båda och höll varandras händer som stöd och jag var den första att då pussa listettan grattis! Och när alla kryssen var räknade i september var Meta den första att både per SMS och e-post höra av sig med glada tillrop.

Margareta Pålsson tycker jag på alla sätt medverkat till värdighet inom politiken! Att hon dessutom blir landshövding efter en lång gärning både som lärare och politisk ledare med tunga uppdrag i riksdagen visar att hårt arbete lönar sig. Och hon har aldrig skämts för sin bakgrund vilket fördomsfullt kanske skulle anses borde ha gjort henne till socialdemokrat. Att tvingas vända på samma slant tre gånger för att få det att räcka till en stor och god egenskap. Och bara den som vet varifrån man kommer förstår styrkan i ett gott utbildningssystem. Forskning och kunskap är onekligen några av de styrkebälten en landshövding ska förmå Skåne att bruka sig av ännu mer!

Okej, jag tvekade när erbjudandet kom att pussa Skånes nya landshövding. Å andra sidan brukar jag påminna Meta om att första gången hon fick träffa vårt nyfödda barn skrek det oavbrutet så fort det blev tilltalat av henne. När hon drog sig undan tystnade det lilla knytet för att strax gallskrika vid ett steg framåt från Pålssons sida. Barnen har växt upp och någon snällare mot sitt eget barnbarn än Meta finns inte. Och jag lovar att pussa Skånes landshövding nästa gång jag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar