lördag 16 januari 2010

Ängelholm i förrgår

Mitt uppdrag var att hålla inledningsanförandet då Ängelholmsmoderaterna torsdag 14 januari bjudit in till ett öppet kvällsmöte i Stadsbibliotekets hörsal. Tanken var att lyssna och samla in synpunkter. Kretsens valledare Stina Nordström hade tillsammans med de föreningsansvariga och Bengt Ståhl arrangerat denna sammankomst. Jag räknade med att det skulle komma runt trettio vilket brukar vara hyggligt många för en aktivitet av det här slaget. Bengt Ståhl berättade i telefon att han fått in 58 anmälningar. Imponerande! Väl på plats visade det sig att nästan 70 personer dök upp! Den nya MUF-styrelsen kom bestående av fem tjejer.

Jag påminde om att vi i september 2006 haft valvaka i precis samma lokal. Hur glada vi alla varit över moderaternas framgångar och insikten om att Fredrik Reinfeldt nu skulle efterträda Göran Persson som statsminister. Kampanjinsatserna hade gett utdelning med allt från att man cyklat omkring för att lägga ut material i brevlådorna och då samtalat med folk till de sista dagarna då det ringdes på dörrarna och vi överlämnade valsedlar och färska frukostbröd. Och vi stod utanför Systembolaget på lördagen och delade ut blå blommor och då gick det att bokstavligen känna intresset och sympatin för oss - något min företrädare som kommunalråd i Ängelholm Else Ekblom ivrigt bekräftade med huvudnickningar.

Genomgående för alla de insatser som gjordes var möten individer emellan. Jag tror att det just är när människor träffar människor som förtroenden skapas och god politik blir möjlig. Därför är en av de viktigaste egenskaperna att vara lyssnande. Vilka är förväntningarna? Hur ser medborgarna på sin vardag? Vad uppfattas som problemen? Det handlar inte om att komma med svar på frågor ingen ställer utan att vara känslig nog att uppfatta vilka som är frågorna! Inom områden som ansvarstagande, ekonomi, skatter och brottsbekämpning visar olika undersökningar att moderaterna har ett starkt opinionsstöd, det är svagare ifråga om att värna välfärdens kärna. Just därför är det så viktigt att också utveckla politiken lokalt och regionalt.

Efter min inledning satte sig alla vid bord för att utifrån olika nämndsperspektiv diskutera igenom vad som är bra i Ängelholm och vad som kan göras annorlunda eller bättre. Självfallet var det fler områden som kom upp. Under kommunalrådet Åsa Herbst ledning redovisades sedan resultaten av alla dessa samtal som fördes under över en timme.

Genomgående verkade många vara nöjda med det allmänna läget i Ängelholm. Det finns mycket som är bra. Bland de önskemål som fångades upp handlade många om Rönneå. Hur kan den användas ännu bättre? Fler broar? Och vad skall ske med Pyttebron? En fråga som berördes var möjligheten för äldre par att kunna välja att bo samman ifall en av dem ändå är i behov av särskilt boende eller omsorg. Självfallet kom även andra frågor upp som inte är direkt kommunala men av stor vikt för ängelholmarna. Förändringarna av sjukhuset ses som något negativt samtidigt som förhoppningar knyts till Hälsostaden. Och den nya dragningen av busslinje 2 kritiserades. Här är det ju Region Skåne som axlar ett tungt ansvar men det är bra med aktiva lokala företrädare som kan försöka utöva påtryckning och deltar i det opinionsbildande arbetet.

Ett tomt block och en fungerande penna är bra arbetsredskap för förtroendevalda. Det har Ängelholmsmoderaterna upptäckt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar